Vabilo na 20. letno konferenco združenja EFNIL

Spoštovani kolegi,

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ima čast, da vas povabi na 20. letno konferenco Evropskega združenja nacionalnih ustanov za jezik (EFNIL), ki bo potekala v Ljubljani v Sloveniji 11., 12. in 13. oktobra 2023.

Tema konference je: Od ljudi za ljudi: spletni slovarji, jezikovni portali in vloga jezikovnih uporabnikov.

Konferenca bo potekala v prostorih Atrija ZRC na ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Sobe v Hotelu Slon (Slovenska cesta 30, Ljubljana) bodo rezervirane za vabljene govorce, po dva delegata iz vsake države članice in za po enega delegata z vsake pridružene ustanove. Prosimo, da nam čim prej sporočite, če želite na lastne stroške prijaviti nedelegate – govorce ali druge osebe.

V sredo, 11. oktobra, zvečer bosta potekala gala dogodek in sprejem v čast obeležitvi 20. obletnice združenja EFNIL in Škrabčeve ustanove. Konferenčna večerja bo v četrtek, 12. oktobra, zvečer.

20. konferenca združenja EFNIL bo trajala dva dneva in pol. Občni zbor bo v sredo, 11. oktobra, ob 15.00. Konferenca bo potekala 12. oktobra (jutranji in popoldanski sklop) in 13. oktobra (jutranji sklop). Člane delegacij prosimo, naj svojo prisotnost in pot v Ljubljano načrtujejo tako, da bodo prisotni na občnem zboru. Z letalom je mogoče potovati do ljubljanskega letališča. Če neposreden let iz vaše države v Ljubljano ni na voljo, lahko letite tudi v Trst (ena ura vožnje), Zagreb (ura in pol vožnje), Gradec ali Benetke ter uporabite cenovno dostopnega ponudnika prevozov GoOpti. Vse informacije o konferenci bodo na voljo na tej spletni strani.

Okvirni program najdete tukaj.

Stroške konferenčnih gradiv, nastanitve za dve noči, kosila in večerje bo poravnal EFNIL.

Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite z izpolnitvijo spletnega obrazca (https://forms.gle/vDuNAezYvfDDxTaq8) najkasneje do 30. junija 2023. Opozarjamo, da udeležba na daljavo preko spleta ne bo mogoča.

Veselimo se oktobrskega snidenja v Ljubljani!

Z lepimi pozdravi,

Sabine Kirchmeier
predsednica EFNIL

Kozma Ahačič
predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Najava 20. letne konference EFNIL

11.–13. oktober 2023, Ljubljana, Slovenija

Krovna tema

Od ljudi za ljudi: Spletni slovarji, jezikovni portal in vloga jezikovnih uporabnikov

Evropsko združenje nacionalnih ustanov za jezik (EFNIL) in ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša) bosta gostila dvodnevno konferenco Od ljudi za ljudi: spletni slovarji, jezikovni portal in vloga jezikovnih uporabnikov. Konferenca se bo odvijala med 11. in 13. oktobrom 2023 in bo potekala kot dogodek v živo. Predstavite se bodo snemale in bodo po zaključku konference na voljo za ogled na spletu.

Predstavitev teme

Konferenca se bo osredotočala na vlogo jezikovnih uporabnikov v pripravi sodobnih slovarjev, priročnikov, jezikovnih portalov in jezikovne infrastrukture nasploh. Nasloviti želimo naslednje teme:

  • Jezikovni uporabnik in sodobni mediji

Kako so se v preteklih 20 letih spremenili delo jezikoslovcev ter potrebe in prakse jezikovnih uporabnikov? S katerimi izzivi, povezanimi s sodobnimi mediji, se srečujejo nacionalne ustanove za jezik? Kako lahko najbolje izkoristimo možnosti, ki jih ponujajo sodobni mediji? Na kakšen način mediji soustvarjajo naš jezik in kako ga splošni in specializirani jezikovni uporabniki sooblikujejo skozi medije?

  • Različne vrste jezikovnih uporabnikov in njihove potrebe

Kako se znanja in informacije o jeziku posredujejo različnim uporabnikom, kako lahko spremljamo in vključujemo njihove jezikovne prakse in potrebe v spletne jezikovne portale in jezikovne priročnike? Kako poskrbeti za različne skupine jezikovnih uporabnikov in njihove potrebe, npr. mlajše in starejše osebe, skupine s posebnimi potrebami, na primer z okvarami sluha ali vida, osebe z motnjami v duševnem razvoju, uporabnike manjšinskih ali regionalnih jezikov in uporabnike nekega jezika kot drugega jezika. Kako nasloviti vprašanja, povezana s spolno nevtralno rabo jezika?

  • Jezikovni priročniki in sodobni mediji

Kaj imamo, kaj potrebujemo, kaj bi lahko imeli? Na primer specializirani jezikovni portali, normativni priročniki, storitve jezikovnega svetovanja (odgovore pripravljajo jezikovne ustanove).

  • Spletni slovarji, jezikovni opisi, jezikovni portali in jezikovna infrastruktura za (sodobne) jezikovne uporabnike

Kako lahko specializirane jezikovne portale, normativne priročnike in ostale jezikovne storitve prilagodimo potrebam jezikovnih uporabnikov? Lahko odzivi in prakse jezikovnih uporabnikov služijo kot raziskovalno gradivo prihodnosti (npr. uporabniške razlage in slovarji, jezikovna vprašanja uporabnikov)? Kako naj jezikovna politika in jezikoslovci vodijo ta proces? Kako se je leksikografsko delo prilagodilo, da bi bile upoštevane potrebe jezikovnih uporabnikov?

  • Okrogla miza: Vloga jezikovnih portalov v jezikovni politiki in jezikovnem načrtovanju

Na vsako od opisanih tem, ki se osredotočajo na jezikovne portale, jezikovne priročnike in vlogo jezikovnih uporabnikov v času novih medijev, sprejemamo prispevke, v katerih bodo predstavljeni nacionalna poročila, rezultati raziskav, dobre prakse, tekoči projekti in projektni rezultati, politike, strategije, akcijski načrti, vodila in tako dalje.

Konferenca bo razdeljena na delovne sklope s predstavitvami in diskusijami. Vabljeni govorci bodo predstavili nekaj najnovejših in najvidnejših prizadevanj na teh področjih ter različne pristope, povezane z glavno temo. Program se bo zaključil s panelno sekcijo, v kateri bodo vabljeni govorci in udeleženci diskutirali o najpomembnejših vprašanjih in zaključkih tematskih sklopov.

Konferenca in občni zbor združenja EFNIL bosta potekala v prostorih Atrija ZRC na ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Udeleženci bodo nastanjeni v Hotelu Slon (Slovenska cesta 34, Ljubljana). Kulturni program, ki mu bo sledil sprejem, bo potekal v Cankarjevem domu (Prešernova cesta 10, Ljubljana). Posebno pozornost bomo namenili dvajseti obletnici EFNIL-a.

Poziv za predloge: Predlogi za vabljene govorce in plenarne govore

Članske ustanove vabimo k premisleku o predstavitvi nacionalnih poročil ali drugih predstavitvah, povezanih z višje navedenimi temami. Nacionalno poročilo naj kratko povzame pretekle in sedanje dosežke ter naslovi prihodnje izzive, povezanih z vsako od glavnih tem.

Okvirni naslov s kratko utemeljitvijo (do 400 besed) pošljite po elektronski pošti sekretariatu EFNIL-a (efnil@nytud.hu), med prejemnike dodajte tudi Sabine Kirchmeier (sabine@kirchmeier.dk) in Kozmo Ahačiča (kozma.ahacic@zrc-sazu.si).

Poleg tega vas vabimo tudi k oddaji predlogov za govorce in plenarne govore. Če v vaši državi deluje strokovnjak na enem ali več izmed višje opisanih področij, naj o tem čim prej obvestite. Vaše predloge bomo upoštevali in stopili v stik s predlagano osebo. Pri predlogih govorcev opišite temo in naravo predvidene predstavitve.

Hvaležni bomo, če boste predloge prispevkov o nacionalnih poročilih in predloge govorcev posredovali do 1. marca 2023. Do 1. aprila 2023 vas bomo obvestili, ali je programski odbor sprejel vaše predloge.

Vse informacije o konferenci so na voljo na spletni strani EFNIL-a (www.efnil.org) in na spletni strani gostitelja (https://efnil.zrc-sazu.si).

Veselimo se vaših prispevkov!

Z lepimi željami ter v imenu izvršnega odbora EFNIL in lokalnih organizatorjev,

Sabine Kirchmeier, predsednica EFNIL

Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU